Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TANITIM

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında lisans eğitimi verilmektedir. Bölümün temel amacı; matematik eğitiminde yeni eğitim ve öğretim yaklaşımları, teknoloji destekli matematik eğitimi, matematik öğretim programlarındaki yenilikler uluslararası bir perspektifle incelenerek bu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları desteklemektir.

Bölümümüz, 2017-2018 Akademik Yılından itibaren Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalına lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Geniş bir yelpaze içerisinde öğrencilerimize meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür içerikli seçmeli dersler sunulmaktadır. Bu perspektif içerisinde, öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlarda çeşitli dersler alabilmektedirler. Öğrencilerimizin lisans eğitimleri boyunca öğretmenlik deneyimlerini edinmesi için de Öğretmenlik ve Okul Uygulamaları kapsamında orta dereceli okullarla yakın bir işbirliği içinde çalışmaktayız.

Mezunlarımız, öncelikli olarak resmi ve özel okullarda ortaokul matematik öğretmeni olarak görev alabilmektedirler. Mezunlarımız için ayrıca yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora yapma olanağı bulunmaktadır. Ana bilim dalımız, lisans programıyla, ortaokul matematik öğretmenleri yetiştirmenin yanında görevdeki öğretmenlerin hizmet içinde mesleki gelişimini destekleyecek ve alana araştırmacı ve akademisyen kazandıracak yüksek lisans programı da sunmaktadır.